حزب کمونیست ایران

گرامیداشت روز جهانی زنان در روژاوا

شهروندان ساکن در بخش‌ها و مناطق مختلف روژاوا   روز یکشنبه 15 اسفند ماه با برگزاری مراسم‌های جداگانه به استقبال  ٨ مارس روز جهانی زن رفتند.

زنان آزادیخوه در شهر دربیسی با اهدا گل و شرینی به همدیگر 8 مارس را گرامیداشتند. درشهر حسکه زنان با راهپیمایی در سطح شهر این روز را جشن گرفتند. در بخش زرگان نیز ضدها تن زن و مرد آزادیخواه با پوشیدن لباسهای محلی مراسمی برای گرامیداشت این روز برگزار کردند. در شهر قامشلو  هم به همین مناسب مراسمی برگزار گردید. در شهرهای کوبانی و منبج سمینار کتاب نمایشگاه نقاشی هنرمندان زن برگزار گردید. در عفرین و شهبا پانلی با شرکت شماری از اعضاء مجالس نهادهای مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی برگزار کرد.