حزب کمونیست ایران

اطلاعیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

 

همکاران گرامی همچنان که می‌دانید یک ماه از بازداشت غیرقانونی دوستانمان آقایان اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه می‌گذرد، با وجود سپری شدن زمان بازداشت موقت وعلی‌رغم پیگیری‌های مکرر همکاران مریوان و خانواده‌های این عزیزان نتیجەای دال بر آزادی نامبردگان حاصل نشدە است. بر این اساس انجمن صنفی معلمان کردستان جهت پیگیری سرنوشت دوستان بازداشتی از همکاران درخواست می‌نماید روز سه‌شنبه مورخه‌ی ١٤٠١٫٣٫١٠ ساعت ١١ صبح در اداره کل آموزش و پرورش کردستان حضور یافته تا در نشست با مدیر کل وضعیت همکاران بە ناحق دربند مورد بررسی قرار گیرد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

دوشنبه نهم خردادماه ۱۴۰۱
29.05.2022