حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در تبریز و کرج

روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه، حکم اعدام  دو زندانی به اتهات “فساد فی‌الارض” و “قتل” در زندانهای تبریز و کرج به اجرا درآمد.

یک زندانی که سال ۹۶ به اتهام“تجاوز به عنف” و “هتک حرمت”  در شهرستان میانه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در زندان تبریز به دار آویخته شد. در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر که در سال ۹۳ به اتهام قتل بازداشت شده بود در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد.