حزب کمونیست ایران

اخراج ۱۷ دانشجوی ایرانی توسط دولت مجارستان

۱۷ دانشجوی ایرانی به بهانه نقض پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا، توسط دولت مجارستان اخراج شدند.

به گفته دانشجویان اخراجی، آنچه که مقامات مجارستان نقض پروتکل‌های بهداشتی می‌خوانند، مربوط‌ به اعتراض دانشجویان به شرایط‌ نامناسب قرنطینه در بیمارستان شهر بوداپست و نگهداری مبتلایان و افراد سالم در کنار هم بوده است.