حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات ضد دولتی در صربستان

شنبه شب 21 تیرماه  برای چهارمین شب متوالی هزاران نفر از شهروندان صربستانی در “بلگراد” علیه رئیس جمهور این کشو به خیابان آمدند.

پلیس صربستان برای مقابله با تظاهرکنندگان که تلاش می کردند ساختمان پارلمان را تصرف کنند به شلیک گاز اشک آور متوسل شد.در جریان این تظاهرات چندین نفر زخمی و شماری نیز بازداشت شدند. معترضان صربستانی نسبت به اقدامات رئیس جمهور در خصوص مقابله با کرونا و همچنین نسبت به دروغپردازی مقامات این کشور در مورد آمار مبتلایان به کرونا اعتراض دارند. مخالفان دولت صربستان بر این باور هستند که مقامات این کشور به عمد آمار مبتلایان و قربانیان کرونا را کمتر از رقم واقعی اعلام می کنند.