حزب کمونیست ایران

ادامه تحریم جشنواره حکومتی فجر از سوی هنرمندان؛

پس از انصراف بسیاری از هنرمندان از جشنواره‌های حکومتی فجر فشارهای امنیتی از سوی مقامات افزایش یافته است، با این حال ۱۴۰ سینماگر و هنرمند نیز اعلام کردند که به جشنواره فجر نمی روند.
جمعی از سینماگران و هنرمندان ایران با انتشار هشتگ «من به جشنواره فجر نمی روم» در صفحه اینستاگرام خود، این جشنواره فیلم حکومتی را تحریم کردند. در صفحه اینستاگرام این هنرمندان نام ۱۴۰ هنرمند به چشم می خورد که با راه انداختن این هشتگ، انصراف خود را از جشنواره فیلم فجر اعلام کرده‌اند. گفتنی است ادامه انصراف هنرمندان از این جشنواره در حالی است که فشارهای امنیتی حکومت با انصراف دهندگان بسیار شدت یافته است. به طوریکه شماری از آنها به نهادهای امنیتی احضار و یا بازداشت شده اند.