حزب کمونیست ایران

ادامه تظاهراتهای ضد دولتی درلبنان

اعتراضات مردمی در طرابلس لبنان که از چند روز پیش در اعتراض به افزایش فقر و تعطیلی مشاغلی به دلیل کرونا آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

گفته می شود نیروهای پلیس که بر روی بام ساختمان‌ها مستقر شده بودند، به سوی گروهی از تظاهرکنندگان در میدان اصلی طرابلس گاز اشک‌آور شلیک کردند. در جریان این درگیری ده نفر از معرضان نیز مجروح شدند. در هفته‌های گذشته اعتراضات در طرابلس باعث کشته شدن یک نفر و جراحت بیش از ۴۰۰ نفر شده است. لبنان پیش از شروع پاندمی کرونا نیز در وضعیت وخیم اقتصادی قرار داشت. این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا و بر اساس گزارش اخیر دو نهاد بین‌المللی اقتصادی ناتوان از پرداخت بدهی‌هایش است.