حزب کمونیست ایران

اصلاح طلبان حکومتی توجیه گر جنایات جمهوری اسلامی

محمد خاتمی که از روز قتل حکومتی ژینا امینی تاکنون لال شده بود، به محض مشاهده نمایش ناشیانه حمله داعش به مسجد شاه‌چراغ، سر از لاک خود به در آورد و ضمن حمله به مخالفان نظام، خواستار مقابله با خشونت‌ گران شد. رهبر اصلاح طلبان دولتی که دو دهه تلاش کرد تا جنایات جمهوری اسلامی را با سخنان و وعده های بی ثمر از چشم مردم پنهان کند، در سخنان روز گذشته خود یک مهندسی سیاسی هم در شعار کلیدی و اصلی میلیونها نفر از مردم کردستان و ایران انجام داد. شعار «زن، زندگی، آزادی» که شعار میلیونها نفر از مردم در ایران و صدها میلیون در سطح جهان است از سوی خاتمی به شعار زندگی و آزادی تقلیل پیدا کرد!
حکومت اسلامی و همه جناح‌های آن از جمله خاتمی و شرکا یک آپارتاید و تبعیض جنسیتی نهادینه و سیستماتیک را به زنان ایران تحمیل کرده اند. حال در یک گردش قلم نام زن از شعار «زن، زندگی، آزادی» از سوی رهبر اصلاحات حذف می شود. بیش از چهل روز است که میلیونها نفر از زنان و مردان کشور علیه جمهوری اسلامی و حول این شعار خیزش انقلابی گسترده‌ایی را برپا کرده اند. خیزشی که ابعاد آن مرزهای ایران را در نوردیده است و الهام بخش حرکتهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه در سراسر جهان شده است، اکنون در یک تظاهر ریاکارانه از جانب خاتمی به عنوان رهبر اصلاح طلبان حکومتی ستون اصلی آن یعنی « زن» با یک نیش قلم حذف می شود. نزدیک به سیصد نفر در جریان این خیزش که شمار زیادی از آنان نوجوانان دبیرستانی بودند جان باخته اند، هزارارن نفر زخمی و زندانی شده اند. در کردستان، سیستان و بلوچستان و در بسیاری از شهرهای ایران جنایات سهمگینی از سوی حکومت اسلامی اتفاق افتاده است و خاتمی در مورد همه این رویدادها سکوت کرده است، سازمان دهی ناشیانه «حمله داعش» به مسجد شاه چراغ شیراز، به فرصتی برای ابراز وجود خاتمی تبدیل می شود. خاتمی در پیامی که به این مناسبت منتشر کرده است، خواهان پایان گرفتن خشونت از سوی مردم شد!. این در حالی است که همه می دانند این خشونت مزدوران رژیم است که صدها نفر را به خاک و خون کشیده است.
تمام مردم ایران و بخش بزرگی از مردم جهان نام ژینا امینی را شنیده و قتل حکومتی او را محکوم کرده اند. اما رهبر اصلاحات اسلامی حکومتی نه تنها نام ژینا امینی را بر زبان نیاورد، زیرکانه و شیادانه زن را هم از شعار «زن، زندگی، آزادی» حذف کرد. مهندسی کردن شعار «زن، زندگی، آزادی» از سوی خاتمی نشان داد که رهبر اصلاحات حکومتی در ضدیت با زنان چیزی از دیگر آخوندها و جناح حاکم در حکومت را ندارد.
جنبش اخیر به روشنی نشان داد که جناح های مختلف این رژیم به جهان مدرن و معاصر ما تعلق ندارند و از نظر فکری در سده های میانه بسر می برند. بدون شک زنان و مردان مبارز و آزادیخواه ایران تلاش‌ها و تحریفات اصلاح طلبان زبون را جدی نخواهند گرفت.
اعتراضات و مبارزات مردم به ستوه آمده از کل سیستم ولایت فقیه و حکومت اسلامی، این آخرین حکومت اسلامی در ایران را به زباله دان تاریخ خواهند سپرد و شیادانی چون اصلاح طلبان حکومتی را که چشم بر جنایات رژیم اسلامی می بندند، این جنایات را توجیه و تحریف می کنند رسوا خواهند کرد.