حزب کمونیست ایران

اعتراض انجمن های اصلی ریلی کشور به نحوه مدیریت سازمان راه آهن

طبق گزارشات منتشر شده، ‏۵ انجمن اصلی ریلی کشور در نامه ای خطاب به رئیسی اعتراض خود به نحوه مدیریت‎”سیدمیعادصالحی”، قاری و مدیر سابق رادیو قرآن بر راه‌آهن کشور را ابراز کردند.

گفتنی است، “رها شدگی سازمان راه آهن، زیان ۳۷۰ میلیون دلاری گازوئیل و خسارت ۶۰۰۰ میلیارد تومانی عدم النفع» از جمله موارد مورد اشاره دراین بیانیه اعتراضی است.همچنین گفتنی است،در این نامه ۷ صفحه‌ای به آنچه “جلسات نمایشی، تلاش های تبلیغاتی برای نمایش رکوردشکنی‌های گمراه کننده کذب و دستاورد سازی از بخش خصوصی” خوانده شده اعتراض شده است.