حزب کمونیست ایران

اعتراض به خصوصی‌سازی سیستم حمل و نقل ریلی در فرانسه

صدها کارگر راه آهن در فرانسه روز شنبه 13 فروردین ماه، با مشعل‌ها، پرچم‌ها و بنرهایی در اعتراض به خصوصی‌سازی خدمات ریلی به خیابان‌های پاریس آمدند.

بنابر گزارشها، دولت فرانسه با وجود تورم بی سابقه و افزایش سرسام آور قیمت سوخت، تصمیم دارد سیستم حمل و نقل ریلی را هم خصوصی‌ کند. در همین رابطه لوران برون، دبیر کل فدراسیون کارگران راه آهن (CGT) می‌گوید: “واقعیت این است که فرآیند خصوصی‌سازی برای شهروندان گران تمام‌ می‌شود و اگر به همین سمت پیش برویم، هزینه بیشتری نیز تحمیل خواهد شد.”