حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان حق التدریسی

روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، شماری از معلمان حق‌التدریسی مرحله سوم، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، با پهن کردن سفره خالی، در مقابل ساختمان وزارت کل آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.

معلمان معترض می‌گویند: در سال ۸۸ طرحی با عنوان «تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» به تصویب رسید که بر اساس این طرح معلمان حق التدریسی بعد از گذراندن دوره‌ای در دانشگاه فرهنگیان می‌توانستند به استخدام وزارت آموزش و پرورش در بیاید. آنها افزودند: در حالیکه دوره‌ دانشگاه فرهنگیان را گذرانده و آزمون اصلح را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته اند اما هنوز حکم آنها نیامده و ظاهرا وزارت آموزش و پرورش زیر بار نمی‌رود که مجوز استخدام گروه سوم را صادر کند.