حزب کمونیست ایران

اعتراف به بیش از ۹ هزار پرستار مبتلا به ویروس کرونا در ایران

در حالی که اکثر استان‌های کشور هم‌چنان سیر صعودی ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا را طی می‌کنند، و بیمارستان‌ها به شدت با کمبود کادر درمان مواجه هستند، خبرهایی از ابتلای ۹ هزار پرستار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های ایران منتشر شده اند.

در همین خصوص ،دبیرکل خانه پرستار رژیم در واکنش به آمار ۹ هزار پرستار مبتلا به ویروس کرونا ضمن تأیید آن گفت: “به نظر می‌رسد تعداد پرستاران مبتلا شده به کرونا بیشتر از این تعداد باشد.” وی ضمن اشاره به عوامل مبتلا شدن پرستاران از جمله کمبود نیرو و ساعت کار اضافی اعلام کرد، به صورت میانگین به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور باید پنج تا شش پرستار وجود داشته باشد؛ این نسبت در کشور‌های توسعه‌یافته ۱۰ به هزار نفر است و کف آن سه به هزار نفر، اما در ایران این نسبت ۱.۵ به هزار نفر است.”