حزب کمونیست ایران

اعتصاب سراسری کارگران در تونس علیه سیاست‌های ریاضتی

کارگران بخش دولتی تونس روز پنجشنبه 26 خردادماه، به دعوت اتحادیه عمومی کارگری تونس، بزرگترین سازمان سندیکایی این کشور، در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط صندوق بین‌المللی پول اعتصاب کردند.

گفته می شود اتوبوس‌ها، قطارها، فرودگاه‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی در حالی که صدها هزار کارگر اعتصاب کرده بودند، متوقف شدند. اتحادیه عمومی کارگری تونس که بیش از یک میلیون کارگر را نمایندگی می‌کند، امیدوار است که بتواند سیاست‌های حاکم برای حذف یارانه‌ها  و کاهش دستمزدها را متوقف کند؛ سیاست‌هایی که دولت قیس سعید جهت جلب رضایت صندوق بین المللی پول و اخذ وام از این نهاد بین المللی‌، در نظر دارد اجرا‌ کند. قابل ذکر است، اخیراً نرخ تورم و قیمت نان و سایر خواربارهای اساسی افزایش یافته و نرخ فقر و بیکاری در این کشور رو به افزایش است.