حزب کمونیست ایران

اعتصاب و اعتراض کارگران رسمی نیشکر هفت تپه

روز پنج شنبه 16 شهریور ماه، جمعی از کارگران رسمی نیشکر هفت تپه که تعداد آنان ۴۰۰ نفر بود دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد تیر و شهریور ماه و عدم پرداخت حق ببیمه شان در محوطه این شرکت دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. لازم به یاد آوری است،  این کارگران بعد از تجمع روبروی دفتر مدیریت بعد از گذشت چند ساعت، اقدام به رفتن به داخل دفتر مالی کرده  و در پی این اقدام کارگران با مسئول مالی شرکت درگیر شده اند. گفتنی است، سایر کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند  که از فردا به تجمع  کارگران خواهند پیوست.