حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران ماشین‌سازی تبریز

روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه،جمعی از کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولین دست از کار کشیدند.

به گفته کارکنان،دلیل این اعتصاب،عدم تحقق وعده‌های مسئولین در راستای تقاضای کارگران برای افزایش حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش بهره وری و همچنین حذف پیمانکار می باشد.گفتنی است؛تاکنون موضع رسمی از طرف مدیریت ماشین سازی تبریز در خصوص اعتصاب کارگران این مجموعه انجام نشده است.