حزب کمونیست ایران

افزایش فشارها بر ناهید خداجو جهت اجرای حکم حبس

با فشار نهادهای امنیتی و قضایی جهت اجرای حکم حبس ناهید خداجو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، حساب بانکی وی که حقوق بازنشستگی اش به آن واریز می‌شود، مسدود شد.

ماه گذشته نیز آخرین اخطار برای وثیقه‌گذار این فعال کارگری مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده، توسط قوه قضاییه ارسال شده است. این در حالی است که ناهید خداجو به خاطر شرایط بحرانی کرونا در زندانها از مراجعه به زندان خودداری می‌کند. ناهید خداجو پیشتر توسط دادگاه رژیم در تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. لازم به یادآوری است که نامبرده  در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و مورخ ۱۳ خردادماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.