حزب کمونیست ایران

افشای “عدالت خواهی ریاکارانه”توسط کارگران هفت تپه

روز پنجشنبه ۲۹ خرداد در چهارمین روز اعتصاب، کارگران همه بخشهای مجتمع نیشکر هفت تپه علیرغم وجود خطر ابتلا به بیماری کرونا، برای پیگیری مطالباتشان مجبور به تجمع در مقابل دفتر مدیریت شرکت شدند. این اعتصاب که روز دوشنبه ۲۶خرداد با شرکت کارگران بخشهای کشاورزی و صنعتی شروع شد، گسترش یافته و اینک کارگران دیگر بخشها این شرکت اعم از کارگران رسمی و قرار دادی، شاغل و روزمزد را نیز فرا گرفته است. یکی از خواستهای کارگران در این اعتصاب و اعتراضات  پرداخت دستمزد معوقه از جانب کارفرماست. آنان از آغاز سال جاری دستمزدی دریافت نکرده اند. کارگران همچنین نسبت به بی توجهی کارفرمای دزد شرکت به مطالباتشان، حذف مزایای عُرفی و پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی که مشکلات زیادی برای آنان بوجود آورده است، معترض هستند. در این اعتراضات کارگران با سردادن شعارهایی از جمله : ” کارگرهفت تپه ایم، گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم”با صدای رسا اعتراض خود از وضعیت فلاکتبار معیشتی را به دولت و کارفرما اعلام می نمایند.اما با شناختی که کارگران از مناسبات حکومت و کارفرما دارند و با توجه به شناختی که از ماهیت ضد کارگری حکومت اسلامی دارند، مطالبات کارگران در چهارچوب خواستهای صنفی باقی نمی ماند و مطالبات سیاسی و طبقاتی نیز مطرح خواهد شد. از جمله اینکه بار دیگر کارگران خواهان برچیده شدن بخش خصوصی در شرکت شدند. زیرا با خصوصی کردن شرکت هفت تپه وضعیت و امنیت شغلی کارگران روز به روز بیشتر به خطر افتاده است. و یا اینکه یکی دیگر از خواستهای کارگران از دادگاه رژیم به عنوان یک اقدام عاجل این است که از محل پولهای بلوکه شدۀ هیأت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه، دستمزدهای معوقه کارگران را بپردازند. اما تا کنون نه مقامات حکومتی و نه هیچ یک از مسئولان شرکت نه در میان کارگران معترض حضور پیدا کرده و نه به هیچ یک از مطالبات کارگران واکنشی نشان داده اند. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین نسبت به آزادی امید اسدبیگی مدیر عامل دزد شرکت نیشکر هفت تپه از زندان معترضند که پرونده های فساد مالی ۱۸ جلدی او اینک در کشمکش جناحهای قدرت در حاکمیت رو شده و درجریان می‌باشد .آزادی او در حالی که دیگر دست اندرکاران این فساد و دزدیها اینک در زندان هستند.

روز پنج شنبه و در چهارمین روز اعتصاب کارگران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت و پشتیبانی از خواست و مطالبات فوری کارگران در پرداخت دستمزدهای معوقه، تأمین امنیت شغلی کارگران و بازگشت به کار کارگران اخراجی، به عدالت خواهان ریاکارقوه قضائیه و عقبه های رسانه ای آنان در پرونده دزدی و فساد مالی مدیر عامل و دیگر مسئولان شرکت هشدار داد. در این بیانیه ضمن آنکه اعلام شده که آنان نمی‌توانند کارگران هفت تپه را از پیگیری مطالبات شان باز دارند، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات کارگران هستند و به عنوان یک راه حل پیشنهاد شده : ” اکنون که مدیران فاسد شرکت هفت تپه دادگاهی می‌شوند و دستگاه قضایی به امکانات مالی آن‌ها دسترسی دارد، بدون قید وشرط دستمزد معوقه کارگران را از محل آن دارایی بلوکه شده به کارگران پرداخت نموده و شرایط تمدید دفترچه های تأمین اجتماعی کارگران را نیز مهیا نماید.

در مقابل این اعتراضات عوامل کارفرما و رسانه‌های حکومتی با ایجاد جنگ روانی و برای منصرف کردن کارگران از پیگیری مطالباتشان شایعه بستن و تعطیل کردن شرکت نیشکر هفت تپه را سر زبانها انداخته اند. اما کارگران دست آنان را رو کرده و اعلام داشتند که “تسلیم چنین شانتاژهایی نخواهیم شد. ما خود حاضریم همه وجوه فعالیت این شرکت عظیم را با اداره شورایی برعهده بگیریم و به خوبی از عهده آن بر خواهیم آمد”. واقعیت هم همین است. آنچه تا کنون کارفرمای دزد و فاسد هفت تپه انجام داده چیزی جز به جیب زدن میلیاردها دلار از طریق دزدی و رانتخواری نبوده است. البته در این راه  میلیونها دلار نیز به عنوان رشوه به مقامات حکومت اسلامی پرداخت کرده است. تنها در یک مورد امید اسدبیگی در همدستی با مقامات رژیم اسلامی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار را تحت عنوان بازسازی شرکت نیشکر هفت تپه از بانک مرکزی گرفته است. اما نه تنها یک دلار آنرا صرف باز سازی نکرده بلکه از آن برای کسب درآمد بیشتر در بازار قاچاق و وارد کردن مواد استفاده کرده است و شرکت نیشکر و زندگی و معیشت کارگران را به چنین روزی انداخته اند.

آنچه تاکنون مقامات رژیم نیز در همدستی با این دزدان غارتگر انجام داده به کارگیری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی برای سرکوب کارگران معترض و کسانی بوده که از آنان پشتیبانی کرده اند. شکنجه های وحشیانه اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان و بقیه فعالان کارگری و وبلاگ نویسان طرفدارشان توسط مزدوران شکنجه گر رژیم اسلامی در دفاع از سرمایه داران و کارفرمایان شارلاتان هفت تپه، که اینک در جنگ جناحهای حاکمیت در نمایش ” عدالت خواهی ریاکارانه” به دادگاه فرمایشی کشانده شده‌اند، بر پیشانی حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی حک شده است.

اما کارگران هفت تپه آنچنان که تاکنون نشان داده‌اند، از حقوق خود دفاع خواهند کرد و به قول اسماعیل بخشی حقشان را از حلقوم سرمایه داران و دولتشان در خواهند آورد. کارگران هفت تپه هشیارند. اکنون نسلی جدید از فعالین و پیشروان کارگری را در دل مبارزات خود پروده کرده اند. مشکل کارگران هفت تپه مشکل کارگران در دیگر مراکزی صنعتی و تولیدی در سراسر ایران نیز می باشد. به همین دلیل کارگران هفت تپه از حمایت و پشتیبانی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در سطح سراسری نیز برخوردار می باشند. بازتاب این حمایت و پشتیبانی در اعتراضات کارگران دیگر مراکز تولیدی، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر اقشار ستمدیده و تهیدست جامعه مشهود است. یقینأ با همبستگی طبقاتی و سیاسی کارگران تلاشها و توطئه های ضد کارگری رژیم اسلامی سرمایه و کارفرمایان وابسته به رژیم شکست خواهد خورد و نهایتأ کارگران پیروز خواهند شد.