حزب کمونیست ایران

اگر این بار شد وجدان خواب‌آلوده‌ات بیدار ، تفنگت را زمین بگذار

 

موج جدیدی از دستگیری‌های سیاسی، فشار بر زنان، تهدید معلمان و بازنشستگان، راه اندازی ارگان جدیدی برای سرکوب تحت نام “پلیس امنیت روانی”، تبلیغات گسترده از سوی خامنه ای و دیگر آخوندهای حکومتی به راه افتاده تا از گسترش و پیشروی مبارزات مردم جلوگیری نماید. رژیم با این اقدامات تلاش می‌کند ایران  را به دهه شصت و اوج بربریت  و خشونت حکومت اسلامی بازگرداند .

علی خامنه ای در سخنرانی دو هفته پیش  خود خدای سال ۱۴۰۰ را همان خدای ۱۳۶۰ معرفی کرده و تحت نام دفاع از امنیت روانی به مقامات نظامی و امنیتی دستور موج جدید تعرض  به مردم و مخالفین سیاسی را صادر کرد. خدای سال ۱۳۶۰ برای خامنه ای اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی است که حتی جامعه در مورد آن جنایات به موقع مطلع نشد.

سخنان خامنه‌ای تهدیدِ آشکار مردم معترض بود که چنانچه نخواهند این نظام را تحمل کنند، باید منتظر خدایی باشند که در دهه شصت به نام او هزاران نفر قتل‌عام شدند. اما در پس این تهدیدها و هشدارها هراس از موقعیت متزلزل رژیم جمهوری اسلامی نهفته است. کابوس سرنگونی برای سران رژیم تا جائی ترسناک شده است که حتی از سایه خود نیز می ترسند. تصفیه های هفته های اخیر در سطوح بالای سپاه پاسداران و  محافطین خامنه ای نشانه ای از یک هراس و آشفتگی در صفوف دشمن است.

با احساس خطر رژیم از عمق نارضایتی مردم و احتمال خیزش‌های  گسترده و عمومیِ توده ای، میزان خشونت دستگاه سرکوب رژیم بیشتر شده است. در همین رابطه نیروهای مردمی و آزادیخواه در  فراخوان برای نیروهای مسلح، آنها را به پیوستن به مردم و یا تیراندازی نکردن به اعتراضات مردمی دعوت کرده اند. هنرمندان، سینماگران و موزیسین ها در طی اطلاعیه ها و یا سرودهایی، نیروهای سرکوبگر را دعوت کرده که سلاح خود را زمین بگذارند و به ناراضیان شلیک نکنند. “اگر این بار شد وجدان خواب‌آلوده‌ات بیدار، تفنگت را زمین بگذار…اینک دوتن از سینماگران برجسته  محمد رسول‌اف و مصطفی آل احمد بدلیل امضا فراخوان تفنگت را زمین بگذار دستگیر و روانه زندان‌ها شده اند .

مردم که تجارب سال ۱۳۵۷ ایران و خیزش‌های منطقه ای و جهانی را دارند بدرستی و مسئولانه از نیروهای مسلح رژیم می خواهند که سرنوشت خود را به سرنوشت رژیم ارتجاعی و فاسد اسلامی گره نزنند، در مقابل مردم قرار نگیرند، بهانه و توجیه مامور و معذور بودن در فردای سرنگونی رژیم، اَعمال جنایتکارانه آنها را توجیه نخواهد کرد.

خامنه ای و شرکا قادر نخواهند بود جامعه را به دهه شصت بازگردانند، رشد تکنولوژی، امکانات ارتباطی گسترده، حضور میلیونها ایرانی در خارج کشور، رشد آگاهی و حضور پر رنگ میلیونها کارگر، معلم، بازنشسته، زن، خبرنگار و نویسنده ، هنرمند و تحصیل کرده و تجربه 43سال سرکوب و جنایت رژیم نمیتواند در ذهن مردم و در واقعیات جامعه تغییر و حذف کرد.

شعار و فراخوان تفنگت را زمین بگذار در کردستان اهمیت دو چندان و بسیار بیشتری دارد. فراخوان و دعوت از نیروهای مسلح که در مقابل مردم قرار نگیرند، به کولبران شلیک نکنند، به تظاهرات مردم ناراضی تیراندازی نکنند، تفنگ های خود را پرت کرده و یا در مقابل فرماندهان جنایتکار مقاومت و ایستادگی کرده و به ابزار سرکوب مردم تبدیل نشوند .

بخش بزرگی از نیروهای مسلح  و بویژه سربازان و رده های پایینِ آن خود جزو اقشار محروم جامعه هستند و بدلیل اجبار، عدم آگاهی، فقر و بیکاری در خدمت رژیم اسلامی قرار گرفته و حساب آنها از حساب فرماندهان فاسد و جنایتکار، از جاسوسان و شکنجه گران، از حاکمان دزد و جانی رژیم اسلامی جدا است. در سال ۱۳۵۷ فوج فوج از نیروهای نظامی نه تنها در سرکوب مردم توسط حکومت فاسد و مستبد پهلوی شرکت نکردند، بلکه با پرت  کردن تفنگ‌های خود، با پیوستن به مردم و حتی با مبارزه با حکومت پهلوی به سرنگونی نظام سلطنتی کمک کردند.

شعار و خواست تفنگت را زمین بگذار خواستی انسانی و شریف است و حتی خدمت به همان نیروهایی هم هست که عضو نیروهای مسلح رژیم هستند و منافعی در بقا و جنایات جمهوری اسلامی ایران ندارند. تفنگت را زمین بگذار  خطاب به افرادی است که اینک به هر دلیلی در دستگاه سرکوب رژیم قرار دارند،  یعنی در سرکوب و جنایت  حکومت شرکت نکرده و از ننگ و رسوایی خدمت به این رژیم دوری کنند .