حزب کمونیست ایران

بازداشت امیر چمنی نویسنده و فعال سوسیالیست

امیرچمنی نویسنده، و از فعالین سوسیالیست اهل تبریز روز یکشنبه 15 آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
امیر چمنی اولین بار نیست که توسط سرکوبگران بازداشت و زندانی می شود. رژیم سرکوبگر به قصد سرکوب جنبش انقلابی و اعتراضات رادیکال و بنیان افکن مردم، دست به بازداشت چهره های محبوب و شناخته شده برده است تا با خیال خود حرکت مردم را کُند کند. این قطار به حرکت در آمده است و تا مقصد نهایی، تا ایستگاه آزادی توقف نخواهد کرد.