حزب کمونیست ایران

بازداشت چند فعال حقوق همجنسگرایان در رژه افتخار استانبول

در آخرین روز از هفته افتخار،روز دوشنبه 29 خردادماه راهپیمایی اقلیت‌های جنسی در استانبول با وجود ممانعت پلیس و بازداشت کنشگران در استانبول برگزار شد.

اگرچه بر مبنای قانون مدرن ترکیه اقلیت‌های جنسی از حق برگزاری راهپیمایی برخوردارند اما از سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری یکی از بزرگترین رژه‌های افتخار ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در یکی از مناطق مسلمان‌نشین، برگزاری این راهپیمایی ممنوع شده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه،بازداشت حتی قبل از شروع تظاهرات و با یورش پلیس ضد شورش به کافه‌ها و خیابان‌ها در منطقه میدان تقسیم،جایی که قرار بود مراسم برگزار شود،آغاز شد.