حزب کمونیست ایران

بازگرداندن اجباری پناهندگان افغانستانی از سوی رژیم ایران

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، روزانه بین 2500 تا 4000 پناهجوی افغانستانی به اجبار توسط ایران اخراج و به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز انتقال داده می‌شوند.

یک مقام سازمان ملل متحد به این روزنامه گفت که دولت ایران پناهجویان افغانستانی که از ترس طالبان فرار کرده‌اند و جان‌شان در خطر است را اخراج می‌کند. گفتنی است، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به ایران و پاکستان فرار کردند. پناهجویان افغانستانی به طور فزاینده‌ و در پی ناامیدی شدید مجبور به فرار از کشورشان می‌شوند و نه تنها به‌دلیل ترس از طالبان بلکه به‌خاطر فروپاشی اقتصادی این کشور برای یافتن امنیت و آینده‌ای بهتر مجبور به ترک وطن می‌شوند.