حزب کمونیست ایران

بحران در حکومت و قدرقدرتی در زندان


در روزهای اخیر به دنبال دستگیری چند تن از پیشمرگانِ “سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران”، در جریان ماموریتی در داخل کشور، موجی از تبلیغاتِ شناخته شدهِ رژیم با هدف لطمه زدن به حقانیت و نفوذ سیاسی و معنویِ جنبش انقلابیِ مردم کردستان در نزد افکار عمومی براه افتاده است. علیرغم انتقادی که ما به اینگونه حرکتها در شرایط کنونی داریم، همگان با روشها و شگردهای دشمن در این گونه موارد آشنا هستند. سناریو پردازیهای خلافِ واقع، با هدفِ قدرت نمائی برای مرعوب ساختن مردم، به منظور لاپوشانی کردن حفره های امنیتی و بالا بردن روحیه نیروهای خودی، شیوهِ کار شناخته شدهِ دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی است و امروز دیگر کمتر کسی آنها را جدی می گیرد.

حکومت اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک روبرو است و پاسخ رژیم به تمامی این بحران‌ها، سرکوب بیشتر در داخل و گسترش تروریسم در خارج است. میلیونها نفر از زنان، جوانان، معلمان، بیکاران، کشاورزان، مالباختگان، بازنشسته ها، مردم کردستان، محرومان خوزستان و کارگرانی که حقوقِ ناچیز آنها به موقع پرداخت نمی شود، روزی نیست که صدای اعتراض خود را به وضع موجود به صورت اعتصاب و اجتماع و تظاهراتِ خیابانی بلند نکنند، پاسخ رژیم به این اعتراضات  و به خواسته های مردم معترض دستگیری بیشتر، تیر اندازی به معترضین و خشونت در خیابان و در زندان است .

رژیم، درمانده از حل مشکلات معیشتی مردم، از پاسخ دادن به فجایع زیست محیطی، ناتوان از ایجاد اشتغال و جلوگیری از گرانی روز افزون، ناتوان از نفوذ دستگاههای اطلاعاتی کشورهای دیگر و بویژه اسرائیل در عمق سیستم امنیتی و اطلاعاتی رژیم، برای به خط کردن هواداران خود و برای نشان دادن قدرت خود، به سناریو سازی از طریق شکنجه در زندان‌ها پناه برده و هرازگاهی تعدادی  فعال محیط زیستی،  شماری از نویسندگان و هنرمندان، عده ای از زنان معترض به حجاب، جمعی از فعالین فرهنگی و معلمین، تعدادی از فعالین کارگری و سیاسی و شماری از پیشمرگان اسیر را به دام می اندازد و تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار داده و با اعتراف گیریهای بی ارزش و اجرای سناریوهای نخ نما و سوخته، اتهامات واهی را به آنان نسبت می دهد. این زندانیانِ سیاسیِ بیدفاع در زندان‌ها با به دست آوردن اولین فرصت از دروغ بودن چنین سناریوها و شکنجه های استخوان شکنِ خود صحبت کرده و تمامی گفته ها و اقرارهای ناچاریِ خود را در زندان پس گرفته و از حقوق انسانی و حیثیت فردی خود دفاع می کنند.

43 سال است که ما شاهد شکنجه و فشار در زندانها، برگزاری دادگاههای فرمایشی، برای سازمان دادن سناریوهای ضد انسانی و غیر واقعی هستیم. اگر چه مقاومتهای داخل زندان و خارج از آن تا هم اکنون بسیاری از سناریوهای توطئه گرانه رژیم را با شکست مواجه کرده است، اما با وجود این، با دستگیری هر فعال سیاسی در کردستان و در کل ایران، بیم آن می‌رود، رژیمِ درمانده و دستگاه فاسد و جانی اطلاعات به تولید سریالهای جدید امنیتی و سناریو سازی دروغین دست بزنند و آنچه را در ذهن بیمار خود دارند به زندانیان بیدفاع منتصب کنند.

حکومت شکنجه و اعدام رسواتر از آن است که مردمِ شریف و آزادیخواه به جنجالهای تبلیغاتی و سناریوسازیهای رسوا و شناخته شده آن باور کنند. دفاع از زندانیان سیاسی و خواست لغو شکنجه و اعدام وظیفه هر انسان شریف و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه است .

حکومت اسلامی مسئول جان و سلامت زندانیان سیاسی است و هرگونه سناریو سازیِ این شکنجه گران و جانیان باید محکوم و فاقد هرگونه اعتباری شناخته شود.