حزب کمونیست ایران

بحران در دستگاههای اطلاعاتی حکومت اسلامی

در خبری پیش بینی شده حسین طائب آخوند و رئیس اطلاعات سپاه و یکی از جنایتکارترین فرد و ارگان اطلاعاتی ایران عزل گردید. گزارشها حاکی است که پاسدار محمد کاظمی مسئول  حفاظت اطلاعات سپاه جانشین او شده است .

جابجایی مقامات اطلاعاتی، اداری و نظامی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری امری روتین و معمولی است. اینگونه جابجائی ها به ندرت با واکنش های سیاسی و اجتماعی روبرو می شوند . اما در کشوری استبدادی و در نظامی فاسد و مافیایی چون جمهوری اسلامی ایران آخوندی  که شریک مجتبی خامنه ای و مورد تایید  علی خامنه ای بوده است، به آسانی   جای خود را به پاسداری دیگر نمی دهد .

عزل حسین طائب را در جنگ قدرت باندهای حاکمیت، در فساد گسترده درون بوروکراسی اداری و از جمله در سیستم امنیتی و اطلاعاتی، در نفوذ گسترده و در سطوح بالای اطلاعاتی از سوی اسرائیل و دیگر سازمانهای جاسوسی ، در ناتوانی از جلوگیری از خرابکاری و ترور های سازمان جاسوسی اسرائیل ( موساددر شهرها و در مراکز حساس نظامی و امنیتی ، در ناتوانی از مهار اعتراضات مردمی علیه حکومت در شهرهای ایران باید دید

رویدادهای دو  سه سال اخیر نشان می دهند که  دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم در مقابل نفوذ دستگاههای جاسوسی رقیب و بویژه اسرائیل به شدت آسیب پذیرند. از کشتن قاسم سلیمانی تا  فخری زاده ، از ترور دانشمندان صنایع نظامی تا  بردن تون ها اسناد فعالیتهای هسته ای  و موشکی فوق سری و خارج کردن آن از ایران ، از انفجار در سایت های اتمی و موشکی ، تا هک کردن دوربینهای مداربسته زندانها  و شهرداری ها  نمونه هائی هستند که میزان ضربه پذیری رژیم  را نشان می دهند. در حال حاضر 17 دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناتوانی و بی لیاقتی خود  را در حفاظت از منافع و منابع رژیم را نشان داده اند .

بلوف زدن در مورد اشراف اطلاعاتی حکومت اسلامی اکنون دیگر به یک دروغ آشکار تبدیل شده است. توان رژیم در مقابل فعالین مدنی و سیاسی ، در کنترل و دستگیری کارگران پیشرو و معلمان ، بازنشستگان و فعالین اجتماعی است . همین رژیم  در مقابل سرویس های اطلاعاتی دیگر کشورها از نظر تکنولوژی و نیروی انسانی ، در حوزه سخت افزار و نرم افزار  بشدت فاسد و  نا توان و نا کارامد است. فرماندهان و مقامات بالای نظامی و امنیتی  دیگر آن اعتقاد و باور ایدئولوژیکی قبلی را ندارند به آسانی قابل خریداری هستند و هر کشور و نیرویی که به آنها پول بیشتری را پیشنهاد بدهند در خدمت آنها خواهند بود.

حسین طائب بعنوان یکی از فاسد ترین و جنایتکار ترین آخوندهای نزدیک به خامنه ای است. این فرد دستش بخون هزاران نفر از مخالفین حکومت در داخل و خارج کشور آلوده است. دستگیری و شکنجه هزاران زندانی سیاسی در زندانهای مخوف و در شکنجه گاههای اطلاعات سپاه تحت دستور مستقیم خامنه ای و حسین طائب صورت گرفته است . جانشین حسین طائب خود یکی از فرماندهان و جنایتکاران سپاه از  بخش حفاظت اطلاعات سپاه می باشد که وظیفه او پیدا کردن نفوذی های درون سیستم اطلاعات و فرماندهان فاسد دیگر سپاه می باشد. این فرمانده سرسپرده خامنه ای در جنایات اطلاعات سپاه شریک بوده و در دوره زمامداری او آن همه نفوذ و ترورها در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .

محمد کاظمی ، رئیس جدید اطلاعات سپاه ناتوان از جلوگیری از ضربات اسرائیل به منابع و منافع حکومت اسلامی و درمانده از سرکوب اعتراضات ملیونی مردم علیه حکومت ، شانس بیشتری از حسین طائب  ندارد که بگفته هاشم رفسنجانی در گفتگویی علنی شده با علی خامنه ای، یکی از رذل ترین و فاسدترین  آخوندهای راس حکومت  است  نداشت و جانشین او هم سرش به سنگ خواهد خورد.

اطلاعات سپاه که بعنوان چشم و گوش خامنه ای  حکومت اسلامی دیده می شود کور و کر در مقابل سرویس های اطلاعاتی خارجی بوده و تنها قدرت آن در مقابل ملیونها مردم بی دفاع مردم است که خواهان رسیدن به حقوق انسانی و ابتدایی خود هستند.

همچنانکه در سال‌های آخر حکومت  محمد رضا شاه پهلوی تغییر دادن و جابجایی فرماندهان نظامی و روسای ساواک کارساز نبود، با تغییر مهره های جنایتکار امنیتی و نظامی هم موفق به حفظ حکومت اسلامی نخواهند بود و مردم ستم دیده و محروم ایران  این رژیم فاسد و جنایتکار را به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد .