حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات اعتراضی توسط دانشجویان در فرانسه

صدها دانشجوی فرانسوی عصر روز جمعه 26 فروردین ماه برای چندمین بار با شعار «نه ماکرون، نه لوپن» بخشی از دانشگاه سوربن را به تصرف خود درآوردند.

دانشجویان ابتدا با برگزاری نشستی در یکی از آمفی تأترهای دانشگاه سوربن به سیاست‌های امانوئل ماکرون و مارین لوپن، اعتراض کردند. در ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تعداد زیادی از دانشجویان در داخل سالن آمفی تئاتر دانشگاه سوربن با طرح شعار «نه به فاشیست»، به برنامه‌های ارائه شده توسط ماکرون و لوپن اعتراض کردند.