حزب کمونیست ایران

برگزاری تظاهرات جلیقه‌زردها در پاریس

در تظاهرات معترضان جنبش موسوم به “جلیقه‌زردها” در پاریس، پایتخت فرانسه در روز شنبه ۱۲ فوریه پلیس برای متفرق کردن حاضران در این راهپیمایی به پرتاب گاز اشک‌آور متوسل شد.

جلیقه زردها یک جنبش اعتراضی با مرکزیت پاریس فرانسه است که به سرعت به کشورهای دیگری همچون بلژیک، هلند و عراق گسترش یافت. تظاهرات جلیقه زردها کدر روز شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸  در پاریس شروع شد. این تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها به وجود آمد. بعدها اعتراضات به سیاست‌های کلی دولت امانوئل مکرون سوق پیدا کرد و عده‌ای خواستار استعفا وی شدند.