حزب کمونیست ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ناهید خداجو

روز چهارشنبه 10 مهرماه، جلسه رسیدگی به اتهامات “ناهید خداجو” عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در دادگاه رژیم تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه “ناهید خداجو” به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “شرکت در تجمع روز جهانی کارگر” در مقابل مجلس و عضویت در تشکل اتحادیه آزاد کارگران ایران و نیز برگزاری تجمع در سالهای گذشته در مقابل مجلس توسط اتحادیه آزاد کارگران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه و همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و سپس در تاریخ ۱۳ خردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.