حزب کمونیست ایران

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون صدور حکم زندان و شلاق علیه ناهید خداجو

“اتحادیه آزاد کارگران ایران” طی انتشار بیانیه ایی صدور شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق علیه ناهید خداجو از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را محکوم کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است، ناهید خداجو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط دادگاه انقلاب رژیم در تهران به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. همچنین با عنوان مجازات تکمیلی به رونویسی دو جلد کتاب، به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و فعالیت اجتماعی محکوم گردیده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران تمام کارگران و تشکل های کارگری در سطح کشور و اتحادیه ها و نهادهای کارگری بین المللی را فرامیخواند تا ضمن محکوم نمودن صدور حکم حبس و شلاق برای ناهید خداجو، خواهان لغو احکام صادره علیه کارگران از جمله ناهید خداجو، پروین محمدی، نسرین جوادی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، حسن سعیدی و ده ها کارگر دیگر و نیز آزادی تمام کارگران زندانی شوند.