حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی دانش آموختگان حقوق

جمعی از دانش آموختگان حقوق روز پنجشنبه 30 مرداد ماه با برپایی تجمع مقابل مجلس رژیم خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

دانش آموختگان معترض با سردادن شعار و در دست داشتن چندین پلاکارد خواستار “رفع انحصار از وکالت و جذب بر اساس صلاحیت‌های علمی” شدند. تجمع کنندگان در اعتراض به بیکاری جوانان و وجود انحصار در پذیرش وکیل از مقامات قضایی خواستند، آزمون وکالت این مرکز بدون اعمال ظرفیت و با صلاحیت علمی برگزار گردد.