حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت سبلان پارچه برای سومین روز متوالی

روز دوشنبه ۶ دی ماه، شماری از کارگران شرکت سبلان پارچه واقع در اردبیل، در سالن تولید این شرکت دست به تجمع زدند.

اقدام به تجمع، در اعتراض به اخراج کارگران این شرکت و تعویق دستمزد آنها صورت گرفته است. قابل ذکر است دور جدید تجمع کارگران این شرکت از شنبه شروع شده و اکنون به روز سوم رسیده است. روند اخراج کارگران این کارخانه سرعت پیدا کرده و به گفته برخی کارگران به ۱۸۰ نفر رسیده است.