حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان پزشکی  در تهران

روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه، دانشجویان پزشکی، در اعتراض به نحوه برگزاری آزمون پیش‌کارورزی، مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

دانشجویان معترض، خواهان اصلاح سوالات  آزمون علوم پایه، پیش‌کارورزی و جامع داروسازی هستند. بنابر اظهارات آنها، سوالات آزمون‌ها استاندارد نبوده و وزارت بهداشت باید این موضوع را بررسی کرده و مطالبات دانشجویان را رسیدگی کند.