حزب کمونیست ایران

تجمع کادر درمانی بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر

شماری از کارکنان درمانی بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشر روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پراخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

معترضان با برپایی تجمع در محوطه بیمارستان و سردادن شعار های اعتراضی، خواستار دریافت کلیه دستمزدهای معوقه و همچنین تامین امکانات پیشگیری از کرونا برای کادر درمانی شدند. آنها می گویند در حالی که روزبه روز آمار مبتلایان به کرونا افزایش می یابد ولی کارکنان درمانی این بیمارستان از حداقل امکانات پیشگیری برخوردارند.