حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران در فرانسه

اعتصاب هزاران معلم، کارگر و کارکنان راه‌آهن و بیمارستان‌ها‌‌ی فرانسه در اعتراض به طرح امانوئل مکرون برای اصلاح نظام بازنشستگان که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

برپایه گزارش منتشره، این اعتصاب به دنبال انتشار بیانیه اتحادیه‌های کارگری فرانسه علیه سیاست‌های دولت در اصلاح نظام بازنشستگی انجام شد و راهپیمایی اعتراضی گسترده‌ای توسط میلیون‌ها کارگر در سراسر فرانسه برگزار شد. ازقرار معلوم، این دوره از اعتراضات کارگری فرانسه از خیابان «گار دو نورد»  پاریس شروع شد و به مرکز این شهر رسید و در نهایت به درگیری پلیس و معترضان حوالی «کاخ ریاست جمهوری» منجر شد.  این درحالیست که به گزارش رسانه های فرانسوی هنوز پایانی برای این اعتصاب سراسری پیش بینی نشده و معترضان به طرح اصلاح قانون بازنشستگی تاکید دارند که تا منصرف کردن دولت از اجرای آن به حرکت خود ادامه می دهند.