حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران نساجی در بنگلادش

روز چهارشنبه 17 آبان ماه،هزاران کارگر نساجی بنگلادشی برای دومین هفته متوالی به عنوان بخشی از اعتراضات،جاده های داکا پایتخت این کشور را بستند.

طبق گزارشات منتشر شده،بیش از پنج هزار کارگر شرکت کننده در تظاهرات خواستار حقوق ماهانه حداقل ٢٠٨ دلار (٢٣٠٠٠ تاکا بنگلادشی) هستند.گفتنی است ٣٥٠٠ کارخانه پوشاک فعال در بنگلادش ٨٥ درصد از ٥٥ میلیارد دلار صادرات این کشور را تشکیل می دهند،اما چهار میلیون کارگر در این بخش تحت شرایط نامساعدی کار می کنند.این درحالی است که پس از دو هفته اعتصاب،دستمزد کارگران نساجی ۵۶ درصد (از ۷۰ یورو به ۱۰۵ یورو) افزایش یافت؛با وجود این پیروزی،کارگران از قبول آن خودداری کردند چراکه این کارگران معترض خواستار افزایش سه برابری حقوق خود هستند.گفته میشود که در جریان برگزاری این اعتصاب دوهفته ای دستکم 600 کارخانه تعطیل و ده ها کارخانه توسط کارگران مصادره شده‌اند.