حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی معلمان حق التدریسی

سومین روز از تجمع معلمان حق‌التدریسی، در اعتراض به حقوق پایین و صادر نشدن احکام خود در روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه، در مقابل مجلس ادامه پیدا کرد.

معلمان معترض، در حالیکه دوره‌ دانشگاه فرهنگیان را گذرانده و آزمون صلاحیت را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته اند اما هنوز حکم آنها نیامده است و ظاهرا وزارت آموزش و پرورش زیر بار نمی‌رود که مجوز استخدام این گروه را صادر کند.