حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات های ضد دولتی در بلغارستان

روز پنجشنبه 26 تیر ماه برای هفتمین روز متوالی هزاران نفر از شهروندان بلغارستانی در شهر صوفیه در اعتراض به افزایش فساد در دستگاه های دولتی به خیابان آمدند.

تنش در دستگاه حاکمه بلغارستان که دامنه آن به اعتراض‌های شهری نیز کشیده شده  روز پنجشنبه با تلاش گروهی از جوانان برای ورود به ساختمان پارلمان این کشور در صوفیه ادامه یافت. ممانعت پلیس برای ورود معترضان به پارلمان به درگیری میان دو طرف انجامید. به گفته معاون وزارت کشور بلغارستان در جریان این درگیری دو نفر زخمی شده اند.