حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات گسترده ضد دولتی در فرانسه

روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه،تعدادی از معترضان فرانسوی در پاریس، رم و مارسی همزمان با روز به قدرت رسیدن امانوئل مکرون به خیابان ها آمدند و دست به تجمع اعتراضی زدند.

در تداوم اعتراضات ضد دولتی فرانسه،تظاهرات پس از تصویب لایحه تغییر سن بازنشستگی تشدید شده است و معترضان در شهرهای مختلف همچنان به راهپیمایی علیه سیاست های نئولیبرالی دولت مکرون ادامه می دهند.بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، معترضان در پاریس، رن و مارسی با پلیس درگیر شدند.