حزب کمونیست ایران

تداوم درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در تهران

بنابه گزارش دریافتی، روز جمعه 1 آذرماه، در جریان درگیری معترضان با نیروهای امنیتی رژیم در میدان شهدا تهران دستکم دو تن دیگر از معترضان جان خود را از دست دادند.

برپایه این گزارش، معترضان در تهران بدون توجه به حضور نیروهای امنیتی و بازداشت های گسترده معترضان، بار دیگر علیه “فقر، گرانی و نبود حقوق اولیه انسانی” به خیابان آمدند. در جریان این تظاهرات ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان به سوی آنان گازاشک آور و گلوله های جنگی شلیک کردند. این گزارش می افزاید در جریان این درگیری دو تن از معترضان در دم جان باختند و یک نفر دیگر به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شده است.