حزب کمونیست ایران

ترور هشام الهاشمی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل امنیتی در بغداد

روز دوشنبه 16 تیر ماه”هشام الهاشمی” روزنامه نگار و کارشناس مسائل امنیتی و متخصص گروه‌های افراطی اسلامی بیرون خانه‌اش در بغداد به ضرب گلوله ترور شد.

برپایه گزارش منتشره هشام الهاشمی منتقد مصونیت قانونی گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در سیاست داخلی عراق بود. یک مقام امنیتی عراق در این خصوص گفته است که ضارب سوار بر موتورسیکلت بوده و پیش از حمله، بیرون منزل الهاشمی منتظر او بوده است. پس از ترور این کارشناس امنیتی، ضارب محل حمله را سوار بر موتورسیکلت ترک کرده است. گفتنی است هشام الهاشمی در اندیشکده غیردولتی «شورای مشورتی عراق» کار می‌کرد و از مشاوران دولت عراق در زمینه سیاست‌های ضدتروریستی بود. او متخصص گروه‌های تروریستی افراطی مانند القاعده و داعش و شاخه‌ها و حامیان آنها در خاورمیانه بود و در این زمینه چند کتاب و صدها مقاله منتشر کرده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور الهاشمی را به عهده نگرفته است.