حزب کمونیست ایران

تظاهرات زنان مکزیکی علیه خشونت جنسی

طی روزهای اخیر شمار زیادی از زنان مکزیکی در اعتراض به خشونت جنسیتی و نابرابری جنسی در حالیکه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور در حال افزایش است به خیابان های مکزیکوسیتی آمدند.

به گزارش رویترز، “میگوئل باررا” از فعالان دفاع از حقوق زنان که این تظاهرات را سازماندهی کرده است گفت این تظاهرات برای برجسته کردن قتل زنان و خشونت علیه آنان برگزار شده است. بیشتر معترضان لباس های مشکی به تن داشتند و شعارهایی علیه تجاوزات جنسی علیه زنان سر دادند