حزب کمونیست ایران

تظاهرات سراسری کادر درمانی فرانسه

روز سه شنبه 27 خردادماه،بیش از هیجده هزار نفر از پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی فرانسه پس از پشت سر گذاشتن سه ماه بحران شیوع ویروس کرونا، در پاریس به خیابان‌ها آمدند.

بنا به گزارشات منتشره، معترضان در بیش از ۲۲۰ تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، بوردو، گرونوبل، متز و مون‌پلیه به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را بیان کردند.در این تظاهرات که با شلیک گاز اشک‌آور از سوی نیروهای پلیس همراه شد،معترضان تعهدات دولت را نسبت به این صنف گوشزد کردند.