حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه

به گزارش خبرگزاری فرانس۲۴ فرانسه، کارکنان بهداشت و درمان فرانسه طی چند روز اخیر در شهرهای سراسر فرانسه تظاهرات کردند و خواستار دستمزد بیشتر، جذب کارکنان بیشتر و بهبود قراردادها برای بخش خدمات درمانی شدند.

تظاهرات کارکنان مراکز درمانی فرانسه از صبح روز سه شنبه در بیمارستان‌ها آغاز شد و بعد ازظهر روز پنجشنبه 19 خرداد ماه در مقابل وزارت بهداشت فرانسه در پاریس ادامه یافت.  گروه کارکنان اورژانس فرانسه در یک نظرسنجی در ماه می (اردیبهشت) دریافتند که حداقل ۱۲۰ بخش حوادث و اورژانس در سراسر فرانسه پس از سال‌ها شیوع کووید-۱۹ نیروی کار خود را کاهش دادند.  برخی از کارکنان اورژانس هشدار داده‌اند که موج گرمای تابستان که در سال‌های گذشته برای افراد مسن کشنده بوده است، یا شعله‌ور شدن دور جدید بیماری کرونا می‌تواند بیمارستان‌ها را با وجود کمبود نیروی انسانی و مزد اندک به هرج و مرج بکشاند.