حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده مردمی در فرانسه

چندین هزار نفر روز شنبه 21 تیرماه در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در دولت فرانسه، به‌ویژه انتصاب دو شخصیت جنجالی به سمت وزرای کشور و دادگستری در پاریس و دیگر شهرهای این کشور دست به تظاهرات زدند.

بنا به گزارشات منتشره،تظاهرکنندگان با در دست داشتن بنر و سردادن شعارهایی با مضمون «خوش‌آمد گویی به وزارت تجاوز»، «جای تجاوزکنندگان زندان است و نه کابینه»، «یک متجاوز در وزارت کشور و یک همدست در وزارت دادگستری» خشم خود را نسبت به عضویت دو وزیر جدید کشور که امانوئل ماکرون در پی ترمیم کابینه پس از انتخابات شهرداری‌ها آنها را به سمت وزیر کشور و دادگستری منصوب کرد فریاد زدند. گفتنی است این افراد پیشتر با اتهام «تجاوز و آزار جنسی» در دستگاه قضایی و به دلیل اظهارات و مواضعی که «زن‌ستیزانه» قلمداد شده مورد غضب و انتقاد شدید فعالان حقوق مدنی قرار گرفته اند.