حزب کمونیست ایران

تعطیلی و بیکار شدن کارگران معدن زغال سنگ مینودشت

روز شنبه 24 خردادماه،به دستور بازرسان اداره کار شهرستان مینودشت، فعالیت قسمتی از معدن زغال سنگ  تخت از واحدهای زیرمجموعه البرز شرقی به دلیل آنچه که رعایت نشدن ایمنی کار عنوان می‌شود،متوقف شده است.

به گفته کارگران این واحد معدنی،هم‌اکنون فعالیت یکی از تونل‌های استخراج از واحد معدنی زغال سنگ تخت متوقف شده است و بیش از 70 کارگر این بخش از کار خود بیکار شده اند.گفتنی است،در معدن زغال سنگ تخت حدود ۳۰۰ کارگر مشغول کارند.