حزب کمونیست ایران

جانباختن شش کارگر در معدن رزمجاه طزره

روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه،وقوع انفجار در معدن زغال سنگ «رزمجای غربی» طزره دستکم ۶ کارگر جان باختند که پنج نفر از این جانباختگان،کارگران شاهرودی و یک نفر اهل دامغان است.

هویت کارگران جانباخته در حادثه معدن طزره به نام های: “بهروز افروز، قربانعلی کمال، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی صفت” عنوان شده است.گفته می‌شود عمق تونلی که انفجار در آن رخ داده ۷۰۰ متر است و حادثه در عمق ۴۰۰ متری آن رخ داده است.لازم به ذکر است که وقوع انفجار در معدن ذغال سنگ البرز شرقی طزره دامغان براثر تجمع گاز رخ داده است.این اتفاق برگ دیگری از جنایت دولت سرمایه داری است که به همت جان کارگران در تدارک سوداندوزی بیشتر است.