حزب کمونیست ایران

حمایت زندانیان سیاسی زندان اوین از اعتراضات سراسری

روز جمعه 10 شهریورماه،شماری از زندانیان سیاسی محبوس در بند شش زندان اوین به نام های “محسن غیاثی، علی رضایی و شهریار بیات” با انتشار نامه‌ای در آستانه 25 شهریورماه از سالگرد اعتراضات سراسری حمایت کردند.

در بخشی از این نامه آمده است:در طول چهل و چهار ساله حکومت جمهوری اسلامی،مردم به سبب ناکارآمدی مدیریت کشور و سلطه مقامات متمرکز به قدرت با همراهی نهاد های امنیتی و قضایی همگان مسبب تنگناهای دشوار اقتصادی، فقر، بیکاری ، فساد، تبعیض و‌ فلاکت هستند.از سوی دیگر گسترش سرکوب، سانسور و‌ خفقان از سوی رژیم و حامیان اندکش بر جامعه اعمال می‌شود و راه را برای امنیتی کردن جامعه‌ باز گذاشته تا سرکوبگران با دور زدن قانون، اهرم کردن دین، با ورود به حریم شخصی زنان به بهانه حجاب و عفاف، بازداشت و پرونده‌سازی، صدور احکام فرا قانونی و زندان به سرکوب آزادی خواهان و فعالان، نقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی، همچنان چرخه خشونت را بر پا نگه دارند.زندانیان سیاسی بند شش اوین ضمن همراهی با مردم ایران و مطالبات بر حق آنها با دعوت از ایرانیان درون و برون کشور،به همدلی و اتحاد همگانی،خواهان حاکمیت مردم و قانون،انتخابات آزاد،قانون اساسی جدید،آزادی همه زندانیان سیاسی،برکناری مدیریت ناکارآمد و رعایت حقوق بشر هستند تا جامعه ای دموکراتیک و آزاد داشته باشند.