حزب کمونیست ایران

حمایت سی‌و‌یکمین کنگره جهانی خدمات عمومی از کارگران ایران

در سی‌ویکمین کنگره خدمات عمومی بین‌المللی که در روزهای ١٤تا ١٨ اکتبر ٢٠٢٣ در ژنو سوئیس برگزار شد،قطعنامه‌ای اضطراری درباره‌ی ایران و با مضمون حمایت از حقوق بشر و حقوق کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران به تصویب رسید.

این قطعنامه از سوی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند پیشنهاد شده بود که به اتفاق آراء تائید شد.قطعنامه با مبنا قرار دادن گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل در سال ٢٠٢٢ و اتحادیه آزاد کارگران ایران در آگوست ٢٠٢٣به نقض آشکار حقوق کارگران در بخش‌های مختلف و سرکوب فعالین کارگری و اعتراضات مردمی از سوی حکومت می‌پردازد.قطعنامه مصوب سی‌ویکمین کنگره جهانی خدمات عمومی هیئت اجرائی منتخب را مسئول پیگیری خواسته‌های مطرح شده می‌نماید.مطابق این قطعنامه،هیئت اجرائی خدمات عمومی بین‌المللی با ارسال نامه از حکومت ایران می‌خواهد که به نقض حقوق کارگران ایران پایان دهد و فعالین کارگری زندانی را آزاد کند.