حزب کمونیست ایران

حکومت اسلامی و فروش کشور

‏ روز سه شنبه 12 اردیبهشت “سجاد پادام”، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار  در گفتگو با « نود اقتصادی»، یکی از سایتهای نزدیک به رژیم گفته است : «ممکن است ما هم مثل یونان که برای مطالبات بازنشستگانش حدود ۱۰۰ جزیره را فروخت، مجبور شویم کیش و قشم را بفروشیم». او همچنین گفته است: «حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.» در این میان، “صولت مرتضوی” وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراضات کارگری به خاطر مشکلات معیشتی و حقوق پایین با پرروئی تمام گفت : «کارگران اگر قناعت کنند، با همین سطح حقوق و درآمد هم می‌توانند زندگی آبرومندانه و خوبی داشته باشند».

حاکمان مرتجع و فاسدی که مخالفین خود و بویژه مردم کردستان را به تجزیه طلبی متهم می کنند ، خود در روز روش این چنین بدون پروا از فروش قشم و کیش حرف میزنند و کارگران را دعوت به قناعت و بردباری می کنند. البته آنچه که “سجاد پادام” در مورد فروش قشم و کیش گفته است در محتوای واقعی خود سخن جدیدی نیست. جمهوری اسلامی پیش از این عملا بخشی از دریاها و معادن را به دولتهای چین و روسیه فروخته بود.

آری، رژیمی که سرمایه کشور را غارت و صرف سرکوب در داخل و تروریسم در خارج میکند ، همان رژیمی است که برای مقایله با چند تار موی زنان و تحمیل حجاب اجباری ،برای اشاعه خرافات مذهبی و گسترش تشیع، ملیاردها دلار را خرج می کند . این رژیم هزینه یک ملیون نفر از نیروهای سپاه ، بسیج ، پلیس ، ارتش و نیروهای امنیتی را تامین می کند ، خرج نیروهای تروریستی و نیابتی اسلامی را در چندین کشور حاورمیانه بعهده دارندمی پردازد، هزینه حدود نیم ملیون آخوند ، امام جمعه ، طلبه ، نهادهای مذهبی ، روضه خوان ، شبکه ی مساجد و حسینیه ها را با ثروت عمومی بدون مشکل تامین می کند،  ملیاردها دلار صرف صدا و سیمای اسلامی و دیگر دستگاههای تبلیغی خود می کند، در همه این موارد  سخنی از فروش بخشهای از کشور نیست. اما وقتی نوبت به بازنشتگان ، کارگران ، معلمان ، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش می شود بفکر فروش قشم و کیش و ” قناعت کارگران می افتند . با وقاحت تمام می گویند اگر روزی سه ملیون بشکه نفت را بفروشند ، نمی توانند حقوق بازنشستگی بازنشستگان را تامین کنند . بازنشستگانی که یک عمر کار کرده و زحمت کشیده اند . انسانهای مسن و شریفی که باید با عزت و احترام زندگی کنند . اما پرداخت حقوق ناکافی و محدود انها هم با امتناع حکومت اسلامی روبرو می شود .

چهل و چهار سال است تمامی منابع و ذخایر مالی کشور را صرف سرکوب ، تحقیر و بی حقوق کردن مردم می کنند ، کمترین هزینه ممکن را به بهداشت ، آموزش ، محیط زیست ، درمان و رفاه مردم اختصاص داده اند . اینک وزیر کار حکومت در روز  کارگر، کارگران را به قناعت و ساختن با فقر و محرومیت دعوت میکند .

شما  که در بیش از چهار دهه هر آنچه را قابل فروش بود فروختید و صرف سرکوب و ترور کردید ، چگونه است که برای تامین مخارج آن  ناچار به فروش قشم و کیش نشدید، اما اکنون برای تامین حقوق  کمتر از دو ملیون نفر از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ناچار به فروش قشم و کیش هستند ؟ بدون شک شما زالو صفتان  اگر نصف کشور را هم بفروشید قادر و مایل به تامین حقوق مردم نیستید و نخواهید بود .مردم شریف و آزادیخواه ، بازنشستکان ، معلمین ، کارگران ، مردم مبارز کردستان ، اقلیتهای ملی و مذهبی ، زنان و جوانان با مبارزه و اتحاد بیشتر به عمر حکومت اسلامی پایان خواهند داد و حقوق پایمال شده خود را به نیروی لایزال خود به دست خواهند آورد.