حزب کمونیست ایران

دادخواهان اقدامات سرکوبگرانه و ترفند های رژیم را خنثی کرده اند

سه روز مانده به سالگرد قتل حکومتی ژینا رژیم اقدامات سرکوبگرانه جهت جلوگیری از اکسیون های گوناگون نظیر اعتصاب عمومی و حضور دادخواهان و مردم معترض بر سر مزار جانباختگان را به شدت افزایش داده است. طی هفته های اخیر تهدید اعضای خانواده های دادخواه در سراسر ایران، دستگیری بعضی از آنها، نصب دوربین در تمام شهرها و در نقاطی که پلیس حدس زده محل تجمع و اعتراض خواهند بود، اعزام آشکار نیروهای تا دندان مسلح به کردستان و مانور آنها در داخل شهرها، گذاشتن ایستگاههای ایست و بازرسی در بعضی شهرها و مسدود کردن ورودی بعضی از آرامستان ها بخشی از این اقدامات هستند.

طبق گزارشاتی که تا ۲۱ شهریور رسانه ای شده اند ۷۰ تن از خانواده های داغدار جنبش انقلابی ژینا توسط سرکوبگران دستگیر شده اند. بقیه اعضای خانواده ها مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته که در راسشان والدین ژینا قرار دارند. در روزهای گذشته، نیروهای امنیتی هر روز به صورت حضوری و تلفنی با امجد امینی، پدر ژینا، تماس گرفته و او را تهدید به بازداشت کردهاند.” امجد و همسرش مژگان افتخاری اعلام کرده بودند که روز 25 شهریور بر سر مزار دخترشان حاضر شده و در کنار دوستان و معترضین مبارز به شیوه ای مسالمت آمیز یاد او را به عنوان “دختر ایران” گرامی خواهند داشت. سرکوبگران آنها را از طریق تهدیدات مکرر و مستقیم، دستگیری دائی ژینا و دادگاهی کردن وکیل خانواده شان آنها را تحت بیشترین فشارها قرار دادند تا شاید دعوتشان را لغو کنند، اما تا این لحظه تیرشان به سنگ خورده است.

از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۵۳۰ خانواده به دادخواهان قبلی علیه جمهوری اسلامی اضافه شدهاند و به همین میزان، فشار حکومت بر دادخواهان استمرار داشته و این روزها افزایش نیز یافته اند. اما رژیم با مقاومت ستایش برانگیز این خانواده ها مواجه شده است. کاربدستان در دستگاههای سرکوب وقتی با چنین مقاومت های الهامبخش روبرو شده اند به جان سنگ های مزار جانباختگان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” افتاده و کوشیده اند آنها را تخریب کنند. مهرداد آقا فضلی، پدر یلدا آقافضلی، معترض معترض ۱۹ سالهای که آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد و چند روز پس از آزادی در نتیجه شکنجه های اعمال شده بر او جان باخت، در این رابطه گفته است: «هر چقدر دوست دارید خراب کنید، اسم دختر منو بزرگتر میکنید، هزار بارم خراب کنید درست میکنم.»

مقاومت در مقابل فشارها و اقدامات ضد انسانی علیه اعضای خانواده های دادخواه بخشی درخشان از مقاومتی به حساب می آید که توسط مبارزان شجاع از زندان ها گرفته تا شهرها و روستاهای ایران نشان داده شده و انجام گرفته است. در همین رابطه چهار تشکل کارگری و بازنشستگی در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا طی بیانیه ای نوشتند:

“در شهریور ماه ۱۴۰۱ حماسه بزرگی برای مردم زحمتکش ایران رقم خورد. ما آن روزهای بزرگ را گرامی می داریم. زنده می داریم یاد دختران و پسران جوان، زنان و مردانی که برای خواست ها و حقوق سرکوب شده خود، مبارزه با ستم سرمایه داری و استبداد دینی را استمرار بخشیدند. همچنین یاد وخاطره مهسا (ژینا امینی) و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی را فراموش نمی کنیم.”

جوانان و کمیته های انقلابی نیز روز یازدهم سپتامبر، برابر با ۲۰ شهریور، بیانیه ای درباره ی سالگرد جنبش ژينا منتشر کرده و در بخشی از آن نوشتند: « هشیار باشیم که با برافتادن جمهوری اسلامی تازه انقلاب آغاز میشود… برای ما انقلاب هرگز تمام نخواهد شد و ضرورت تغییر، مادام که کارگران و زنان و ملل تحت ستم در ضدیت با سرمایه داری، مردسالاری و مرکزگرایی سرنوشت خود را به دست نگیرند، همواره پابرجاست.»

انقلابیون و معترضین رزمنده و از جمله اعضای خانواده های دادخواه، که در برابر یورش ها و فشارهای سران جمهوری اسلامی و عوامل آن جانانه مقاومت کرده اند، از طریق تداوم مبارزه سطح توقعات جنبش انقلابی ژینا را بالا برده و اقدامات سرکوبگرانه و ترفند های رژیم را خنثی کرده اند. مردم کردستان با اعتصاب عمومی روز شنبه ۲۵ شهریور و با حضور بر سر مزار جانباختگان سیمای درخشانی از تداوم این انقلاب را به همگان نشان خواهند داد.