حزب کمونیست ایران

دعوت حزب کمونیست ایران به پشتیبانی مردم ایران از اعتصاب عمومی در کردستان

قتل عمد مهسا امینی ( ژینا) جوان ٢٢ ساله ساکن سقز، در بازداشتگاه رژیم، اگر چه تنها مورد و متاسفانه آخرین مورد آن هم نخواهد بود، اما به دلیل شرایط ملتهبی که جامعه ایران در آن قرار دارد و مظلومانه بودن این قتل حکومتی ،افکار عمومی مردم را در سراسر ایران عمیقا تکان داده است. ژینای کردستان به حق به ژینای ایران تبدیل شد.
جمهوری جهل و جنایت حاکم بر ایران که به حق مورد نفرت اکثریت قاطع مردم ایران است بر علیه این مردم شمشیر را از رو بسته است و از هیچ جنایتی فروگذار نیست. در چنین شرایطی بیشترین همبستگی و هماهنگی بین مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه بخشهای مختلف جامعه، شرط بازداشتن دست این رژیم جنایتکار از تعرض بیشتر به جان زنان و مردان این کشور است.
حزب کمونیست ایران، ضمن همدردی عمیق با خانواده داغدیده ژینا و همه مردم کردستان، همصدا با فراخوان کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، مردم مبارز و آزادیخواه در سراسر ایران را به هر شکل ممکن به پشتیبانی از اعتصاب عمومی مردم کردستان در روز دوشنبه ٢٨شهریور فرا می خواند.

حزب کمونیست ایران
٢٦ شهریور ١٤٠١خورشیدی