حزب کمونیست ایران

“دهه کرامت”  و اقدام مضحک استاندار کردستان

جمهوری اسلامی ده روز فاصله بین روز تولد معصومه دختر امام کاظم با روز تولد امام رضا امام هشتم شیعیان را دهه کرامت نام نهاده است. هر ساله در این ده روز جشنهای تبلیغی و فرمایشی دولتی در همه مناطق شیعه نشین ایران سازمان داده می شود.  این ده روز از دهم خرداد آغاز و تا بیستم خرداد ادمه دارد. هرکدام از روزهای این دهه عنوان ویژه و مخاطبان ویژه ای دارد. برای مثال روز پنج‌شنبه گذشته سر آغاز این شعبده بازی را روز “دختران در بستر خانواده”  نامیده اند که مخاطبان آن خانواده ها هستند و روز نوزدهم خردادماه “روز مدیریت…” نام گرفته است که مخاطبان این روز کارگران و کارمندان هستند.

شعبده بازان رژیم در این ده روز بیرق هائی را به همراه عده ای به نام خادم حرم امام هشتم به استان ها می فرستند و استاندار و برگزیده هایش به استقبال بیرق و جماعت همراهش می شتابند. تا اینجای قضیه چندان جای بحث نیست و از جمله کارهای تبلیغی پر خرج  رژیم اسلامی شیعه است که بویژه پس از فوت خمینی رواج داده شده است. اما مسئله وقتی مضحک تر می شود که وانمود می کنند که گویا مردم استانهای سنی نشین کردستان و سیستان و بلوچستان به این کارناول  پیوسته اند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، استاندار این استان به همراه شماری از کارمندان دولتی و مزدوران محلی به استقبال بیرق در دروازه شهر سنندج شتافته اند. استاندار کردستان به نمایندگی از جانب مردم سنندج در مراسم استقبال از بیرق گفته است:

“مردم کردستان به ائمه اطهار و به ویژه حضرت امام رضا علاقه ویژه دارند و این ویژگی در زندگی آنان ودر همه ابعاد همواره جاری است.”

در رابطه با سخنان پوچ و بی مایه استاندار باید گفت: اولا ، مردم کردستان 43 سال پیش با بایکوت رفراندوم  جمهوری اسلامی آری یا نه؟ پاسخ رد خود را به اسلام سیاسی شیعه به رهبری خمینی دادند و 43 سال است که همچنان در پای این “نه” تاریخی خود ایستاده اند. مردم سنندج از پیشتازان این مقاومت تاریخی بوده اند.  در این فاصله توطئه های جمهوری اسلامی از سرکوب مستقیم تا معتاد کردن جوانان به مواد مخدر و غیره هرگز نتوانست اراده این مردم را در هم بشکند.  ثانیا، در شهر سنندج مذهب سنی رواج دارد و نه مذهب شیعه، استاندار ریاکار این علاقه ویژه مردم را به 12 امام شیعیان را معلوم نیست از کجا کشف کرده است؟ بر کسی پوشیده نیست که تبعیض مذهبی یکی از اشکال ستمی است که بر مردم سنی مذهب در ایران رواداشته می شود و اینهم به نوبه خود بر نفرت مردم از اسلام سیاسی شیعه افزوده است.

  اما مخاطبین روز نوزدهم خرداد روز موسوم به ” مدیریت مردمی …”  کارگران و کارمندان تعریف شده است. این در حالی است که کارگران و کارمندان تهیدست دولتی از جمله قربانیان این رژیم و از معترضین اصلی به رژیم سرمایه داری اسلامی بوده  و هستند. آنها هم اکنون در صفوف کارگران پیمانی – پروژه ای نفت، کارگران شرکت اتوبوس رانی واحد، هفت تپه، فولاد، شهرداری ها، راه آهن ، بازنشستگان در حال مبارزه با فقر تحمیلی، استبداد و استثمار ناشی از سلطه رژیم جهل و جنایت اسلامی هستند.

در همین روزهای اخیر آنها به اشکال گوناگون توطئه چینی رژیم علیه دو معلم و فعال اتحادیه ای فرانسوی، اعضای سندیکای واحد و شماری از فعالین کارگری و معلمی را محکوم کرده و مصمم هستند به مامورین جلاد پیشه ی لانه کرده در اطلاعات و سپاه اجازه ندهند تاکتیک نخ نمای منتسب کردن مبارزات ریشه دار کارگران، معلمین و بازنشستگان به خارجی ها را عملی نمایند.

هم اکنون کارگران شاغل در ادارات دولتی در کنار بیش از 5 میلیون کارمند پیگیرترین مبارزان برای عقب نشاندن کابینه رئیسی، جلاد 67، از تصمیم اضافه کردن فقط 10 درصد به حقوق ها و دستمزد های سال 1401 هستند.

جمهوری اسلامی پیشقراول و الهامبخش حکومت های ترور و جنایت اسلامی در ایران و خاورمیانه و گروههای ضد انسانی و مرتجع اسلامی نظیر داعش و القاعده می باشد. این رژیم اکنون زیر ضربات مبارزات در ایران و مخالفت ها در خارج و بر بستر فساد و بحران های نهادینه اش دارد نفس های آخر را میکشد. “دهه کرامت..” و اقدامات خرافه پرستانه رژیم و سخنان و اقدام مضحک  امثال استاندار کردستان نشان از استیصال رژیم در روبرو شدن با ابعاد مختلف بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جاری دارد.